ARRELS DE LA COMPANYÍA

00_elmolinar_alcoy4A la fi del S. XIX, la ciutat d’Alcoi i la resta de poblacions de les comarques del *alcoià i el *comtat emmalaltia d’uns adequats mitjans de comunicació per la seua complicada orografia, per la qual cosa es van quedar al marge en la construcció de les mateixes. Alcoi disposava d’una pròspera indústria situada en els rius *Barxell, *Molinar i Riquer, la qual es vaig moure hidràulicament, per la qual cosa necessitava adaptar-se a la nova energia proporcionada pel carbó. Així doncs, aquest s’importaria des del Regne Unit fins al port de Gandia i des d’ací mitjançant un ferrocarril fins a Alcoi. Sobre aquest tema, la “revista de Gandia” del 28 de març de 1887 publicaria en les seues pàgines (….) “aqueix ferrocarril serà el complement de l’obra que comença en el port, perquè ell ve a a facilitar la unió estreta entre dues ciutats, germanes quan no bessones en el que podem cridar condicions envejables de moviments mercantils. Aquella, banyada pel riu *Serpis les aigües del qual alimenten la fabricació de les més delicades manifestacions del treball i la intel·ligència; la nostra, regada pel mateix riu i abundant en productes de preferent estimació en els mercats del món; i ambdues acariciades per la irrealitzable il·lusió d’un avenir rialler (…)”

 

Per tant, estudiades les manques de les comarques interiors del País Valencià que es trobaven aïllades de la resta de l’estat, es va iniciar la cerca d’un mitjà modern de transport que reactivara la seua economia. Les administracions van estudiar diversos projectes per a la construcció d’un ferrocarril, entre el que s’albirava la possibilitat de fer-ho, bé per Alacant, bé per Villena o per Xàtiva, també es va estudiar la possibilitat que el port d’entrada de carbó anara Dénia i el seu trajecte per la Vall de Gallinera, però a causa de la poca profunditat del port es va descartar. Al mateix temps, Anglaterra tenia gran interès a mantenir relacions comercials amb l’estat espanyol. Per aquest motiu en 1889, es va signar un contracte de venda del port i de la companyia de ferrocarrils Alcoi *and Gandia *Railway *and *Harbour Company *Ltd, que es va concedir a favor de *Mr. John *Cockburn Francis Lee. Un ferrocarril que naixeria amb el primer i principal objectiu d’exportar carbó i la fusta necessària per a l’embalatge dels productes agrícoles.

Segons estudis realitzats, els productes manufacturats del paper, del tèxtil i *siderometalúrgicos a Alcoi es destinaven principalment a Villena, Alacant i València, feia on es pensava dirigir el ferrocarril. Però, comprovats els alts costos dels projectes esmentats, es va arribar a la conclusió que l’eixida cap al port de Gandia seria la més rendible.